Als bijna negenjarige jongen heb ik op 1 februari 1953 de Watersnoodramp op Schouwen-Duiveland in Zeeland meegemaakt. Door deze gebeurtenis zijn wij daardoor al in september 1953 in Emmeloord terecht gekomen, waar ik verder ben opgegroeid en na enige jaren teruggeweest te zijn in Zeeland om bij Opa het vak als Carrosseriebouwer te leren, weer terug in de Polder. Ik vind het mooi nog te weten hoe het leven vroeger op het oude land was maar dat ik ook vroeg genoeg in de polder ben gekomen om de laatste helft van de polder nog te zien ontginnen en bevolken. 
Altijd al een brede belangstelling gehad hebbend, ben ik enkele jaren geleden bij toeval het boek "Bouwen op nieuwe bodem" tegen gekomen en verbaasde mij dat ik altijd door de polder was gereden en nooit de toch markante verschillen heb gezien in de boerderij types. Dan ga je studerend lezen en word je gretig naar meer kennis. En gaandeweg ga je alles lezen wat onder je handen komt. Door mijn inmiddels opgelopen invaliditeit krijg je ook meer tijd om andere dingen te doen om toch bezig te blijven. En omdat ik toch nooit mijn mond houd ga je vanzelf aan een ieder die dat maar horen wil (of zelfs niet wil horen) je verhaal vertellen. Dan komt er eens iemand naar je toe en vraagt kun jij niet eens een lezing verzorgen voor onze vereniging en dan denk je waarom ook niet ik hoef het toch ook niet allemaal voor mijzelf te houden. 
Vaak vragen mensen dan ik zou nog wel eens wat willen weten of nazoeken, en zo is het idee geboren om een website te gaan maken met gewoon wat gegevens en wetenswaardigheden als naslagwerk; Ik heb hiermee geen enkele pretentie en zeker geen commercieel doel. De meeste gegevens over de boerderijenbouw komen uit de boeken die ik noem, maar in de loop der jaren heb ik ook veel praktische kennis vergaard door eigen onderzoek.
Over algemene dingen en wetenswaardigheden vindt je veel informatie in de "Driemaandelijkse" berichten betreffende de Zuiderzeewerken die een schat aan informatie bieden maar wat veel speurwerk kost. En ook regelmatig gebeurt het dat mensen mij dingen vertellen uit eigen beleving of het verhaal van hun ouders. Mijn achterbuurman Fokke van Slooten, inmiddels overleden, die het grootste gedeelte van zijn werkzame leven heeft doorgebracht in het Urkerbos en op Schokland. Een man ook die veel interesse had in natuur en historie. En dan ook regelmatig met een verhaal of wat wetenswaardige feiten aankwam. 
De mooiste dingen zijn toch vaak die dingen die niet in de boekjes staan. En doordat je steeds meer weet ga je ook zelf verbanden leggen en vallen er soms heel interessant stukjes op zijn plaats. Inmiddels ben ik ook vrijwilliger geworden bij de "Digitale Catalogus Flevoland" waar we bezig zijn archieven te digitaliseren en op Internet www.flevolandbovenwater.nl te zetten. Zelf heb ik in dit kader alle Boerderijen in de N.O.P. met kavelnummer, adres en naam van de pachter en schuur en huistype op deze site geplaatst. Zodoende weet ik nu ook waar iedere boerderij staat.
Sinds 2004 is het Sociaal Historisch centrum Flevoland gefuseerd en opgegaan in het "Nieuwlanderfgoed" en ook hier zit ik in het vrijwilligersteam. Inmiddels is in 2017 een fusie gerealiseerd met de Bataviawerf en het Nieuwland Erfgoedcentrum tot "Batavialand". Hierdoor is het archief verzelfstandigd en is nu als "Het Flevolands Archief" een zelfstandige organisatie geworden.  Naast het werk voor de website o.a. invoeren van gegevens en foto's bewerken e.d. ben ik ook rondleider in het museum. Hier neem ik de mensen mee in 2000 jaar droogmakerijgeschiedenis. Doordat ik moeilijk loop en niet zo ver kan is het gidsenwerk op Schokland wat op de achtergrond gekomen, maar voor "Natuurlijk Schokland" ben ik regelmatig gids op een bus met dagjesmensen door de polder. Wilt U ook eens een vertelling horen?
Voor een vertelling of begeleiding bij een polderbezoek 

Projecten waaraan ik heb meegewerkt :


"Boerderijen in de Noordoostpolder"
Bouwhistorie en vormgeving (1942-1962) Boek geschreven door André Geurts van het toen nog "Sociaal Historisch Centrum voor Flevoland" Inmiddels is dit al een collectors item geworden. 

 

Opbouw Voormalige landbouwschuur bij Nieuwland Erfgoedcentrum.
Voormalige landbouwschuur van de familie Vogelaar aan de Karel Doormanweg (Randweg) in Emmeloord is in 2003 weer opnieuw opgebouwd bij het Nieuwland Erfgoedcentrum in Lelystad. Hiervoor heb ik dossieronderzoek gedaan. CAD tekening gemaakt voor de fundering en lijsten gemaakt van alle elementen zodat men deze weer in de oorspronkelijke staat kon opbouwen. Tijdens de wederopbouw de zaak begeleid en zonodig bij onduidelijkheden bij dezelfde schuur in de NOP onderzoek gedaan en d.m.v. foto's of tekeningen oplossingen aangedragen. 

 

"Renovatie barak in Tollebeek"
Archief onderzoek gedaan in het Leaderproject van de dorpsgemeenschap en Landschapsbeheer Flevoland samen met De vrienden van Schokland. Er was echter niet meer te achterhalen waar deze barak oorspronkelijk vandaan komt en wat zijn functie precies is geweest.

 

"Flevoland in 1001 verhalen"
Boek met diverse verhalen over de geschiedenis en de mens van Flevoland. Hierin heb ik een hoofdstuk geschreven over mijn belevenissen tijdens de watersnoodramp van 1953. Dit was dus de aanleiding om naar de Noordoostpolder te verhuizen. Wij waren namelijk een van de eertste bewoners in de NOP als rampslachtoffer. Velen zouden ons later nog volgen. 

 

"Vuurtoren op Schokland"
In opdracht van "Flevolandschap" de beheerder van Schokland uitvoerig archiefonderzoek gedaan naar de voormalige vuurtoren (havenlicht) bij de haven op Oud Emmeloord. daar er aan het eind van de 19e Eeuw de vuurtorens en betonningen zijn overgegaan naar het loodswezen, toen een onderdeel van de Marine was er in de archieven van Schokland en Overijssel niets te vinden omtrent de vuurtoren. Alleen zijn er nog oude foto's en uit oude tekeningen van de lichtwachterswoning met een verslag van een ing. van Waterstaat over een peil en de hoogte van het havenlicht heb ik getracht deze weer te reconstrueren. Hiervan heb ik een CAD tekening gemaakt en van deze tekening is deze vuurtoren toen weer nagemaakt. Inmiddels voorjaar 2007 herplaats. 

 

"Veerkracht en volharding"
Boek geschreven door Huib van der Wal over de geschiedenis van de Noordoostpolder (1942-2007) uitgave aug. 2007. Alle foto's bewerkt o.a. inscannen en retoucheren. Archiefonderzoek en historische bewaking. 

 

"Tranen op het land"
Boek geschreven door rampslachtoffers in de N.O.P. In 2013 zestig jaar na dato een verhalenbundel d.m.v. intervieuws van eigen beleven over de Ramp in 1953. 

 

"Landleven"
In het november nr. van 2014 van het glossy maandblad Landleven heeft een special gestaan over de Noordoostpolder met de nadruk op

de vele facetten van de boerenbedrijven. Ik ben een hele dag op pad geweest met de betreffende journalist 

 

"Omroep Flevoland" 
Reeds meegewerkt aan div. televisieprogramma's 
2003 "Jaar van de boerderij" met Gerard van Ommen "Struinen in Flevoland" over de NOP boerderijen.
2003 "Architectuur in Flevoland" Ook een item over de boerderijen in de NOP. (Cultuurboerderij Espelerweg)
2004 "Architectuur in Flevoland" Programma over de Oostenrijkse woningen in de NOP 
2005 "Archtectuur in Flevoland" Programma over een nog authentieke pachterswoning aan de Bomenweg. 
2007 "Blik op toen" Programma over de "te vele" Zeeuwen in de NOP 
2008 "Architectuur in Flevoland" Programma over een blokje arbeiderswoningen aan de Zwartemeerweg.
2012 "De rijdende rechter" Programma van de N.C.R.V. over een erfdienstbaarheid geschil bij arbeiderswoning.
2013 "Week van de geschiedenis" Omroep Flevoland over de Zeeuwen in de NOP 

2018 "Toen wij uit Zeeland vertrokken" Omroep Zeeland 6 korte items over Zeeuwen die na de ramp

in 1953 naar de Noordoostpolder zijn vertrokken

Wie ben ik en wat heb ik gedaan en wat doe ik.