Na z'on drie jaar bezig te zijn geweest met het boek over de geschiedenis van de Gebr. Mol en met het succes dat we daarbij hadden, hebben wij het plan opgevat om nog een boek te maken. En wel een historisch boek over het wegtransport in de nog vrije jonge Noordoostpolder. In eerste instantie denk je dan er zijn veel te weinig (Transport) bedrijven in de Polder om daar echt een boek van te maken. Maar toen we even bij elkaar zaten om een lijstje te maken schreven we er zo een zestigtal op. "s Middag legde ik een papiertje naast mij en 's avonds had ik er nog dertig bij. En nog iedere keer komen er weer namen op de lijst die deze en gene nog aanbrengt. Onderstaand is deze namenlijst bijgevoegd en het aantal foto's vermeld dat wij al hebben. Wij denken een overzicht te makenper per woonplaats. Iedereen word nu gevraagd om als zij iets weten van bedrijven die niet meer bestaan of zij nog iemand weten die foto's zou kunnen hebben met een vrachtwagen erop. En ook willen wij van alle bedrijven een paar regeltjes tekst met historie opnemen. 

 

 

.

TRUCKBOEK OVER HET WEGTRANSPORT IN DE N.O.POLDER

VOORBEELDPAGINA

Dit zijn twee voorbeeldpagina's zoals wij het in gedachten hebben. Om het boek betaalbaar te houden kunnen wij niet onbeperkt pagina's invoegen. Daarom hebben we er voor gekozen om de bladzijde te verdelen in 5 kolommen. Alle foto's zullen hieraan worden aangepast. We gaan er van uit dat ieder bedrijf maximaal één pagina krijgt. Dus als er niet veel foto;s zijn kunnen ze wat groter worden. Zijn er veel foto's dan kunnen er maximaal 16 worden geplaatst. Ongeveer 10 regels tekst over 2 kolommen met wat algemene historische gegevens. De rest van de ruimte is dan beschikbaar om de foto's te verklaren. heeft het bedrijf maar enkele auto's kan hetook eeen halve pagina worden. Eenmalige voertuigen waar we een foto van hebben worden bij elkaar op een pagina geplaats met alleeen de naam.

Het boek is te koop bij:

Readshop Marsman in Emmeloord.

Of stuur een mailtje naar ons.

Zo maar wat oude foto's

Bij de ontginning hebben ze in de oorlog nog geprobeerd om met ossen het land te bewerken

Fouragehandel W.N.Koopmans in de 50e jaren